Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą) 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest PPUH Voigt sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Jordana 90 41-813 Zabrze (dalej „Voigt”)

 

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rodo@voigt.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). 

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

W zakresie w jakim dokonujesz zakupów w Sklepie internetowym Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• realizacji zamówień i zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego Voigt – podstawą prawną jest  niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;

• przedstawiania ofert oraz prowadzenia innych działań z zakresu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu oraz przedstawiania klientom informacji o naszych produktach i usługach;

• dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 

Odbiorca danych

Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, takim jak dostawcy systemów IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych innym podmiotom.

 

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy łączącej Cię z Voigt lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak konieczne do zawarcia lub wykonywania umowy lub realizacji bieżącego kontaktu i współpracy – bez podania danych realizacja tych celów nie jest możliwa.

 


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów firmy Voigt – osób kontaktowych

 

Firma Voigt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pozyskuje dane osobowe pracowników, współpracowników lub osób wyznaczonych do kontaktu po stronie naszych kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów (np. dystrybutorów, sklepów, odbiorców naszych produktów i usług oraz dostawców). Dokładamy wszelkich starań, aby wobec wymienionych wyżej osób realizować obowiązki informacyjne wynikające z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO). W niektórych jednak przypadkach, udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku. W związku z tym, poniżej udostępniamy publicznie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników, współpracowników lub osób wyznaczonych do kontaktu po stronie kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów firmy Voigt.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest PPUH Voigt sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Jordana 90 41-813 Zabrze (dalej „Voigt”)

 

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rodo@voigt.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). 

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

W zależności od relacji biznesowych Twoje dane będą przetwarzane w celu:
• realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, który polega na umożliwieniu zawarcia lub wykonania umowy zawartej przez Voigt z podmiotem, którego jesteś pracownikiem, współpracownikiem lub osobą upoważnioną do kontaktu;

• przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, przekazywania zaproszeń do udziału w szkoleniach oraz prowadzenia innych działań z zakresu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania klientom informacji o naszych produktach i usługach oraz utrzymywania bieżących kontaktów z naszymi kontrahentami;

• dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami– podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 

Odbiorca danych

Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, takim jak dostawcy systemów IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
 
Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych innym podmiotom.

 

Źródła i kategorie danych

Twoje dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio lub pośrednio od Twojego pracodawcy lub podmiotu, w imieniu którego działasz. 

Dane, które otrzymaliśmy od Twojego pracodawcy obejmują dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.
 

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy łączącej Voigt z Twoim pracodawcą lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych jest dobrowolne, może być jednak konieczne do zawarcia lub wykonywania umowy lub realizacji bieżącego kontaktu i współpracy – bez podania danych realizacja tych celów nie jest możliwa.

 


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Sklepu (posiadaczy Konta w ramach Serwisu)

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest PPUH Voigt sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Jordana 90 41-813 Zabrze (dalej „Voigt”)

 

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rodo@voigt.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). 

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

W zakresie w jakim jesteś Użytkownikiem Sklepu internetowego Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym utrzymania Twojego konta w Sklepie internetowym, realizacji zamówień – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest  niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;

• przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, przekazywania zaproszeń do udziału w szkoleniach oraz prowadzenia innych działań z zakresu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego;

• dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 

Odbiorca danych

Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, takim jak dostawcy systemów IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
 
Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych innym podmiotom.

 

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy łączącej Ciebie i Administratora lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).
W zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych dokonywanego w tym celu.

W zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych jest dobrowolne, może być jednak konieczne do zawarcia lub wykonywania umowy lub realizacji bieżącego kontaktu i współpracy – bez podania danych realizacja tych celów nie jest możliwa.

 


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z PPUH Voigt (mailowo lub telefonicznie) oraz tych, z którymi PPUH Voigt podejmuje kontakt

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest PPUH Voigt sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Jordana 90 41-813 Zabrze (dalej „Voigt”)

 

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rodo@voigt.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). 

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe  będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Twoje pytania, w tym w celu skontaktowania się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej.

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu nawiązania z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

W zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane w celu marketingowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda.

 

Odbiorca danych

Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, takim jak dostawcy systemów IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
 
Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych innym podmiotom.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu lub wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dane zostaną usunięte niezwłocznie.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne lecz konieczne do ich realizacji. Bez podania tych danych nie będzie możliwe wykonanie wskazanych wyżej celów.

 


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest PPUH Voigt sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Jordana 90 41-813 Zabrze (dalej „Voigt”)

 

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rodo@voigt.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). 

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje  dane będą przetwarzane w celu marketingowym, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia działań marketingowych w stosunku do naszych kontrahentów.

 

Odbiorca danych

Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, takim jak dostawcy systemów IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
 
Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych innym podmiotom.

 

Okres przechowywania danych

W przypadku wycofania przez Ciebie zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda możesz tę zgodę wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jego dokonaniem. 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne.

 


 

Polityka korzystania z plików cookies

 

Polityka cookies

PPUH VOIGT sp. z o.o.  wykorzystuje w celu monitorowania ruchu na witrynie sklep.voigt.pl technologię plików 'cookie'. 'Cookie' to krótki plik tekstowy zapisywany na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego użytkownik łączy się z witryną. W plikach cookies zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator tego systemu komputerowego. 'Cookie' w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić.
 
Co to są pliki cookies?
Cookies są konkretnym rodzajem informacji, które strona internetowa przekazuje na dysk twardy komputera użytkownika w celu prowadzenia zapisu tych informacji. Identyfikują one przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie serwisu. Cookies mogą uczynić korzystanie z witryny sieci Web łatwiejszym, na przykład poprzez zapisywanie haseł i preferencji użytkownika, gdy powraca on do strony. PPUH Voigt sp. z o.o. nie korzysta z plików cookies w celu uzyskania osobistych informacji z komputera użytkownika, które nie zostały wysłane w pliku cookie. Podczas gdy większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies, istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie.

 

Jakie dane zbieramy o użytkowniku? 
Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres IP., adres url, przeglądarka, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią.
Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. 

Zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu.

 

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy dane zbierane przez cookies?
Pliki cookies mogą być przetwarzane w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• dostarczania Użytkownikowi Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań, w tym profilowania.

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych przez nas usług. Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowania treści witryn internetowych do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w świadczonych przez nas usługach, pomiarów statystycznych i udoskonalenia tych usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Jeżeli chodzi o dopasowanie treści strony, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług świadczonych poprzez stronę internetową.

 

Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych: 
• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
• prawo żądania sprostowania danych, 
• prawo żądania usunięcia danych, 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
• prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

 

Jak mogę zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Jeśli nie życzysz sobie, aby na Twoim urządzeniu końcowym były przechowywane ciasteczka, możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części lub też wskazać, że każdorazowo chcesz otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może mieć to negatywny wpływ na pełne i wygodne korzystanie ze strony. Uniemożliwisz nam również zbieranie anonimowych informacji dotyczących używania naszej strony w celu stałego poprawiania jej usług i zawartości. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Instrukcje zarządzania plikami cookies w zależności od używanej przeglądarki: 

• dla Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies.
• Przeglądarka Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies  
• Przeglądarka Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647  
• Przeglądarka Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html  
• Przeglądarka Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042  

Więcej informacji na temat korzystania z ciasteczek uzyskasz pod adresem:  http://wszystkoociasteczkach.pl/  

 

Zmiana Polityki Prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli Administrator będzie związany takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 02.06.2021 r.