Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

 

W zakresie w jakim działają Państwo jako konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

PPUH Voigt sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji przysługujących Ci uprawnień konsumenckich na podstawie przepisów o ochronie konsumentów, w szczególności wynikających z ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy dołączyć dowód zakupu, jego kopię lub podać numer zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Voigt na podane poniżej dane:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „VOIGT” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu,
adres: 41 – 813 Zabrze, ul. Jordana 90,

Z dopiskiem “ZWROT” oraz podając "NUMER ZAMÓWIENIA".

 

Należy skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (link). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Proszę odesłać zakupiony produkt na adres: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „VOIGT” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, adres: 41 – 813 Zabrze, ul. Jordana 90,

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

W przypadku, jeżeli przedmiotem umowy jest produkt w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.